Thursday, June 4, 2020

מה לא בסדר ב"פטור" דתי?

מאמר דלהלן הוא תירגום קל של מאמר אחר שלי באנגלית דאשתקד ולא עבר עריכה כדבעי ושגיאות מי יבין ועם הקורא הסליחה:

אזהרת טריגר:
המאמר שלי להלן, מאתגר את ההנחה הרווחת, כי למדינה מותר לחייב חיסונים. אינני מתנגד לחיסונים, אלא לכפייה עצמה ואני בעד שמירה על האוטונומיה של הגוף. אם לדעתכם, תפיסה זו פוגעת או מטרידה ואתם חפצים להמשיך לחיות מאושרים בבורותכם, בזמן שיסודות החברה החופשית נתונים למתקפה, אנא אל תקראו את זה
:
מה לא בסדר ב"פטור" דתי?
חובת חיסונים וקוד נירנברג
חלק א:
יש משהו מדאיג מאוד בכל הדיון סביב "פטור דתי" מחובת חיסונים.
הוא נמנע מהפיל האמיתי בחדר.
מי העניק לממשל את הסמכות לחייב חיסונים מלכתחילה?
מה קרה לאוטונומיה של אדם על גופו?
יש המצביעים על העובדה, שהמדינה לא מכריחה אף אחד לחסן, וככזו, בהגדרה, אינה פוגעת באוטונומיה של אף אחד.
כמובן שזו טענה מפוקפקת. חובת חיסונים מונעת באופן מעשי מילדים ללמוד בבית הספר. שלילת חינוך מילד היא מעשה של כפייה. חינוך הוא זכות ולא זכות יתר.
עבור אם חד הורית שעובדת, חינוך ביתי הוא פשוט לא אופציה. עבור זוגות רבים ששניהם עובדים, השארות בבית לשם חינוך ביתי מקשה על משפחתם על חוסר נוחות. החוק "הלא כפוי" הזה מכריח אותם לבחור בין חיסון לעוני.
כיצד יכולה חברה חופשית לסבול מדיניות אכזרית וחסרת סובלנות כזו?
יש אנשים הטוענים כי יש להגביל את החירויות האישיות (להלן: להפר) כאשר קיים סיכון לביטחון הציבור.
הנימוק שלהם: חצבת עלולה להיות קטלנית, וילד בלתי מחוסן נמצא בסיכון גדול יותר להידבק במחלה האיומה ולהפיץ אותה לאחרים. מכיוון שניתן לטעון כי ילד זה מהווה סיכון לקהילה, לטענתם, מותר להרחיקו מהציבור, שעליו אנו מנסים להגן.
בעיה היא שפגיעה בזכויות הפרט בשם הרווחה הציבורית היא עסק מסוכן. אנו דורכים על קרח דק, מבחינה חוקתית.
נעריך תחילה את הסיכון בפועל, שילדה אחת כזו מהווה. כיום היא בריאה, לא שונה מילד מחוסן. החשש הוא, כי קיימם סיכון סטטיסטי גבוה יותר, שהיא אולי תחלה במחלה מדבקת.
הנמקה זו עשויה גם להוביל אותנו למסקנה, כי גם ילדים ממוצא אתני, עם מקרים רבים יותר של עבריינות נוער, עשויים להיות מורחקים מהחברה. אחרי הכל, תלמיד מרקע אתני וסוציו-אקונומי כזה, מגביר ללא ספק, את הסיכון הסטטיסטי לאלימות בבית ספר.
ילדים מוסלמים עלולים להיות גם הם מורחקים מבתי ספר, מכיוון שהם בהחלט נמצאים בסיכון גבוה יותר להפוך רדיקלים וג'יהאדיסטים.
היכן נמתח את הקו?
האם האיום בחצבת, קטלני יותר מזה של ירי בבתי ספר או של פיגועי התאבדות?
עם זאת, נראה כי פחד בלתי הגיוני מפני תחלואה, מהווה תירוץ לצמצם את חירויות הפרט, יותר מכל חשש ביטחוני או בטיחותי אחר.
הקולות הרועשים ביותר בחברה שלנו, מצדיקים את החרמת הבלתי מחוסנים, בשל סיכון לבטיחות הציבור.
לטענתם, בריאות הציבור גוברת על זכויות הפרט.
אני מניח שאותם אנשים תומכים בהתלהבות בהקלטת השחיות שלנו על ידי ה-NSA ובמה שמכונה מחנות ריכוז בגבול, שני דברים, שקיימים כביכול, כדי להגן על הציבור.
עם זאת, זה לא המקרה. אותם תומכים מובהקים של חובת חיסונים, שותקים באופן תמוה, כשמדובר בהשעיית חירויות אזרחיות אחרות על ידי המדינה.
במקום, הם בדרך כלל ימחו על התעללות הממשל במקרים האחרים, ובכל זאת יהנהנו לאישור, כאשר ילדים לא מחוסנים, יורחקו מבית הספר.
[יתרה מזאת, באופן בלתי מוסבר, הם יתייחסו לזכויותיהם של מהגרים בלתי מחוסנים (והשתלבותם הבלתי מוגבלת בחברה האמריקאית) בעודם תומכים בהרחקת ילדים לא מחוסנים של אזרחי ארה"ב.]
אז אני שואל אותם: מדוע אתם מאמינים שאנשים פחות זכאים לחופש רפואי, מאשר לחופש ניידות, דיבור או ביטוי?
תילחמו למען זכותה של אישה ללבוש חיג'אב, למרות האפשרות ההגיונית, שהיא עלולה להסתיר נשק מתחתיו, אך אין לכם כל נקיפות מצפון בנוגע לאילוצה להיכנע להזרקת חומר לגופה, בשם מניעת פגיעה אפשרית בציבור!
אתם מבכים את מדיניות ה"אפרטהייד" אשר מונעת מערבים חציית גבול, כדי להקטין את הסיכונים הביטחוניים, אך מריעים, כשילדים לא מחוסנים מורחקים מהציבור, מורחקים מבית הספר ומנודים מהחברה ... הכל בגלל שהם כביכול, מהווים סיכון לבריאות הציבור!
אהיה הבן התם ואשאל את השאלה המתבקשת: מדוע האפרטהייד הזה שונה מכל שאר האפרטהיידים?
כאשר עיריית ניו יורק קונסת אנשים על כך שהם לא מצייתים לחובת חיסון ה-MMR, אתם מצטטים סיכון מוגבר לחצבת מהאוכלוסייה הבלתי מחוסנת. עם זאת, אתם מבכים את האפיון הגזעי ואת היחס המוטה של המשטרה כלפי מיעוטים, למרות שיש סיכון מוגבר לעבריינים אלימים מאותה אוכלוסיית מיעוטים.
יש לכם אפס סובלנות למשוא פנים נגד שחורים, אבל שפע סובלנות למשוא פנים נגד אנשים בלתי מחוסנים.
אתם תהללו את זכותה הבלתי ניתנת לחילול, של אישה להסכים, ועם זאת תעלימו עין כשנערות בגיל העשרה יחוסנו תחת לחץ עצום! כשהן ידקרו, ויוחדר לתוכן בכוח נוזל הגוף של מישהו אחר (כלומר, זה של תינוקות שהופלו, שלא לדבר על קופים ויונקים אחרים)!
אתם תעמדו על רגליכם האחוריות, כדי לאפשר לאישה את חופש הבחירה להרוג את העובר בן 9 החודשים שלה, אך תדחו את בחירתה לסרב לחיסון נגד הפטיטיס B עבור אותו תינוק, יום אחד לאחר מכן!
מדוע הסטנדרטים הכפולים?
מדוע זה תקין מבחינתכם, להפר חירויות אזרחיות של אנשים, רק כשזה נוגע לחיסונים?
מי נתן למדינה זכויות בלעדיות על זרם הדם שלנו!?
זה לא רלוונטי שהרוב מחסן. ממתי אנו סלחניים לדיקטטורה של הרוב?
אנו פשוט לא יכולים להיכנע להפרות כה חמורות של זכויות הפרט. יש יותר מדי על הכף.
אוטונומיה של הגוף היא קדושה. זכותו של האדם לבחירה רפואית אינה ניתנת לחילול.
זו ארה"ב, ארצם של בני החורין!
לא רק שאסור לנו לכפות חיסונים על אף אחד, איננו יכולים גם לנדות אותם על כי אינם מחוסנים.
זו חזרה לחוקי ג'ים קרואו.
אסור לנו להרחיק ילדים מבתי ספר. זה לא שונה מלהרחיק שחורים מבתי ספר, בגין התירוץ המזויף של "שמירה על בטחון השכונה."
ילדים לא מחוסנים הם אנושיים בדיוק כמו ילדיכם והם זכאים לחינוך!
בית ספר שלא יקבל את כל הילדים הבריאים, אסור שיקבל ילדים בכלל.
לא תיתכן סובלנות למדיניות כה מפלה, בחברה חופשית.
אז זה מחזיר אותי לבעיה שלי עם "פטור דתי ".
מדוע, מלכתחילה, מישהו צריך "פטור"?
כל אדם צריך להיות זכאי לחלוטין, לדחות כל הליך רפואי, ללא כל שאלה.
המדינה רשאית לאכוף חגורות בטיחות, בטיחות ברכב או במטוס, הגנה על הצרכן וכו', אך אין לה היתר לכפות טיפול תרופתי על אנשים בריאים. זה קו אדום שאסור לחצות לעולם.
חלק ב':
לפני שנים רבות, כשלא שמנו לב, הממשלה חמסה בחתרנותה את חירויותינו על ידי אכיפת מדיניות חובת חיסון, תוך זריקת עצם מפייסת לעברינו, המכונה "פטור דתי". זה איפשר לאנשים לסרב, אך עבור סיבות דתיות ספציפיות בלבד.
למרבה הזעזוע, אנשים "לא דתיים" מעולם לא זכו ל"פריבילגיה" כזו. יתר על כן, אדם יכול היה לצטט רק סיבות דתיות ייחודיות, ולעתים קרובות הוטרד על ידי חבריו הדתיים, אשר חלקו על זכותו לאמונותיו הדתיות!
בחזרה להווה. כעת ישנו מצב מקומם, בו מומחים דתיים מטעם עצמם, טוענים באופן מגוחך למומחיות בכל דת ידועה בעולם. מנהיגים רוחניים אלו כביכול, טוענים כי אין כל סיבה דתית תקפה לסירוב חיסונים, לעולם.
המחוקקים במדינת ניו יורק, היו להוטים מדי ללכת אחריהם ולבטל את הפטור הדתי לחלוטין, תוך הרחקתם של מעל 35,000 ילדים מבית הספר בבת אחת.
מה התגובה מצד אוהבי החופש במדינת ניו יורק?
דממה, שאננות ואדישות.
מביש, מחריד ומצער.
עם זאת, האמת היא, שמבלי שהאוכלוסייה תחשוד, הופעלה עליה אינדוקטרינציה (או בעברית - שטיפת מוח) במהלך שנים רבות, מאז שהוחלה חובת החיסון, אפילו במשך כל הזמן בו כובד הפטור הדתי.
המאמצים הקנאים להבטיח "חסינות עדר" הביאו ל"חשיבת עדר ". לאף אחד אסור לפקפק בפרדיגמת החיסונים שנכפתה על ידי המדינה. שכה יהיה לי טוב, החשיבה העצמאית נתפסת כ"סיכון לבריאות הציבור "ולכן מדוכאת! כל מי שמטיל ספק בחיוב על ידי המדינה לחסן את האוכלוסייה, נסקל באבנים, בשם "שמירה על בריאות הציבור".
למרות כוונותיהם הטובות ביותר ולמרבה העצב, אלופי "בריאות הציבור" רמסו את זכויותינו הנובעות מן התיקון הראשון, בתהליך.
חברים, הגיע הזמן להחזיר את הנראטיב ולדרוש מחדש את האוטונומיה שלנו.
גופכם שייך לכם ולכם בלבד. אף אחד לא רשאי להכתיב מה יוזרק לתוך גופכם.
רופאים יכולים לעודד חיסונים, ובודאי שעליכם לשקול את עצתם ואולי להיענות, אך זו ההחלטה שלכם ולא של אף אחד אחר.
כן, יתכן שאם האוכלוסייה הלא מחוסנת תגדל, מחלות מסוימות עלולות לחזור.
למרבה הצער, אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות בקשר לזה, מלבד לחסן את עצמנו ואת ילדיכם.
אין זו זכותינו לחסן ילדים של אנשים אחרים.
אם נאפשר את זה, איננו עוד מדינה חופשית, אלא מדינת משטרה.
נאבד הכל.
כפי שפטריק הנרי זעק, "הבו לי חירות או תנו לי מוות."
האם חצבת גרועה ממוות?
(במאמר מוסגר, האם היה אפילו מוות אחד בהתפרצות החצבת האחרונה בארצות הברית? 1,203 מקרים עד כה השנה, אך אף לא מקרה מוות אחד. אנא הזכירו לי מדוע חצבת כה מחרידה אנשים ...)
אני מעדיף להתמודד עם חצבת, מאשר עם מדינת משטרה דיסטופית, שזה הסיכון שאנו לוקחים, אם לא נכשיל את מאמצי הממשל להגביל את חופש הבחירה שלנו ואת האוטונומיה שלנו על גופנו.
הבה נסקור את שורות הפתיחה של קוד נירנברג:
הסכמה מרצון של בן אנוש, חיונית לחלוטין. משמעות הדבר היא, שעל האדם המעורב להיות בעל יכולת משפטית לתת הסכמה; עליו להיות במצב שבו יוכל להפעיל כוח בחירה חופשי, ללא התערבות של כל גורם שמפעיל כוח, הונאה, מרמה, לחץ, הולכת שולל, או צורה נסתרת אחרת של אילוץ או כפיה; וצריך שיהיו לו ידע והבנה מספקים של יסודות הנושא המעורבים, כדי לאפשר לו לקבל הבנה והחלטה מלומדת.
חיסונים אמורים להיות עניין של "החלטה מלומדת", ולא החלטה "מאולצת" שהתקבלה "תחת לחץ" על ידי ממשל "שמוליך שולל". הרחקת ילדים מבית הספר מסתכמת בכפייה ואסור להיות סובלניים כלפיה.
הבנה נתעורר כולנו עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי.
כן, חופש הדת נמצא תחת מתקפה בניו יורק ובכל ארה"ב.
על פי חוק, דת מוגדרת כ"אמונות אישיות חזקות", שאינן קשורה בהכרח לדת מאורגנת.
אין זה מקרה, שאבותינו המייסדים עיגנו זאת בתיקון הראשון.
כאשר הממשל מנסה להתערב בזה, כל החופש הולך לאיבוד. זו ההתחלה והקץ לחירויות היקרות שלנו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד אותן.
התחלנו לוותר על חירויותינו, כשהרכנו ראש לנוכח לוח החיסונים שנכפה על ידי המדינה.
חופש הדת הוא קן ההגנה האחרון שלנו, אפשר לומר.
הגיע הזמן שכל אזרח שהחופש בנפשו, יתייצב ויגן עליו, ללא קשר לדעותיו בנוגע לחיסונים.
לא מדובר בחיסונים. מדובר בשימור המהות של מי אנחנו כאומה.
אלוקים יברך את אמריקה, ואלוקים יברך על חירויותינו

Thursday, May 28, 2020

Don't Betray the Child!
Children never mattered in politics. They don't make campaign contributions (nor do parents of young children generally), so they are disposable.

No one cares that 10,000 children in Boston haven't learned a word in two months. [1]

No one cared that 10,000 Jewish children were banned from school in NY State last year, along with another 25,000 public school children.

No one cares that the Public Health Committee is poised to pass an unjust bill to the Massachusetts legislature that will effectively ban 10,000 children from school in MA.

No one cares when shots are forced upon children while adults are given a choice.

No one cares when children are occasionally injured by a shot which was forced upon them for the sake of keeping adults safe, even when the actual disease poses little risk to children.

No one cares when two-year-olds are forced to wear face masks in preschool, or when millions of children can't attend school across the country because a virus that poses zero (or numerically negligible) risk to children.

Children are par for the course.

How utterly opposite of the Torah view in which education of each and every child is paramount.

How antithetical of halacha [2] which prohibits us from sacrificing a single individual child (or anyone else) for the sake of public safety -- or from exposing a child to potential risk (even if minimal) if it entails no significant medical necessity to this child.

How incompatible with our Judaic tradition in which G-d agreed to enter into a covenant with us and give us the Torah ONLY once we declared: "Our children are our guarantors." [3]

Can we afford to neglect our guarantors and throw them under the bus for the sake of political expediency or dubious political agendas that have no basis in Torah law?

This Shavuot (tomorrow), when we renew our commitment to the Torah, let's start caring about EVERY single child in our midst.

Speak out against the injustices being perpetrated against the youngest and most vulnerable of our population, and make your voices heard.
Tell our government once and for all:
Stop betraying our children!

Notes:

[1] According to NPR, 10,000 children in Boston haven't logged onto their zoom classes even once in the past two months.

[2] Jewish Law.

[3] Midrash Rabbah, Shir Hashirim 1:3-1

Sunday, May 24, 2020

Rabbinic Betrayal?

Burning of Talmud in Paris, 1242

To my coreligionists, fellow Jews of New York and elsewhere:

Regretfully I must ask you a most painful question:

Have your rabbis betrayed you?

Have they become willing accomplices to the government usurping your rights and trampling your religious freedoms?

Alas, that appears to be the case. How did this happen? How did it come to be?

In response to a recent letter of protest posted here, a prominent rabbi of Crown Heights retracted his previously-inflexible stance on outdoor minyanim. He now claimed that his Beis Din had never issued any rulings on public health precautions (!), but merely had advised his community to adhere to the (sic) "legal and medical authorities." [Click here for full text].

How cynical of him to blame these draconian decrees on the government.

It reminds me of the old adage, "What is chutzpa? It's the audacity of a man who, having killed his mother and father, begs the judge to have mercy on him because he is an orphan."

Now the rabbi blames the authorities for the shul closures?

Of course, the state was only able to wield such unprecedented overreach over Crown Heights Jews due to his assistance and full cooperation. 

If he (and other rabbis) hadn't rushed to shut down schools, yeshivos, shuls, and even ban all outdoor prayer... if he hadn't advised his adherents to inform on neighbors who didn't comply with social-distancing restrictions -- a bizarre and unprecedented rabbinic endorsement of mesirah -- if he hadn't ceded halachic authority carte blanche to the state and its "public health policy," then the government never would have had the total control of our communities in the first place.

This is not the first time that such a grave rabbinic betrayal occurred. 

A year ago, a delegation from Crown Heights met with their representatives in the NY State Assembly and asked for the state body to eliminate religious exemption to the mandatory vaccine policy. The delegation allegedly consisted of the rabbi and a prominent doctor from the community.

Numerous rabbis from other neighborhoods in NY allegedly endorsed this bill as well.

A short time later, on June 13th, 2019, the NY State Assembly passed the bill by narrow margin in an extraordinary "behind-closed-doors" session, effectively banning 10,000 Jewish children from school. As of September 1st, no child was permitted to attend school in NY unless fully compliant with the mandatory vaccine schedule. 

All yeshivos and Jewish schools in Crown Heights notified families of this new policy, which they claimed was endorsed by the aforementioned rabbi.

When I learned of this shocking development, I immediately contacted this rabbi. In a letter dated August 9, 2019, I asked him if the rumor is true that he has given his rabbinic imprimatur to banning children from talmud Torah simply because they're not vaccinated in accordance with the dictates of the NY Dept. of Health? I made sure to mention the vaccine for hepatits-B in particular, since there is not one authoritative posek who has ever even allowed that vaccine, let alone required it as a prerequisite to learning chumash!

The rabbi responded to me immediately in an email.  Shirking all responsibility, he countered that it's the government requiring those shots, not him. He wrote (translated from Hebrew): "It's not possible [for him] to demand that individual schools act in defiance of government law and risk getting shut down!" 

What chutzpah. How cynical to blame the government when you sat by idly while the bill was passed, or worse, when you petitioned for the bill in the first place!


Woefully, this is not the first time in history that rabbis have erred and precipitated such dire consequences.

In my blog post on the last day of 2019, I bemoaned the dire situation in which thousands of Jewish children were still banned from school and marginalized from their communities with no end in sight.

Jews turning on Jews is an ominous sign.

Jewish opponents of Rabbi Moses Maimonides (known as "the Rambam") instigated the public burning of his writings (Moreh Nevuchim and Sefer haMada) in 1233, by order of the Catholic ecclesiastical authorities in Paris. 
In 1242, the Catholic authorities burned twenty-four wagon-loads of Talmuds (an unfathomably-tragic and irreplaceable loss at that time of handwritten manuscripts) in the very same place where the writings of Rambam had been destroyed barely a decade earlier.
Is this what we need at this precarious juncture in history? Jews defaming, excluding and marginalizing fellow Jews? Jews barring Jewish children from schools, camps, and synagogues? Jews demonizing other Jews for (gasp) having another opinion about what to inject into their bodies? 
Don't they realize that they and their children are next? 
It starts with Jews against Jews, but it never ends there. לא תקום פעמיים צרה
Alas, my fear has begun to materialize. Now, with COVID-19, all children are banned from schools and synagogues.

Even worse, the Jewish community has been singled out by the mayor of NY with discriminatory comments and threats that have provoked spikes in antisemitism throughout the city.

I shudder to think that this may be only the beginning of our woes. [1]

Have we not learned our lesson?

Shouldn't we utilize this opportunity to re-evaluate our woeful neglect of 10,000 Jewish children this past year? "Let us search and examine our ways and return to G-d."[2]

Shouldn't we take our rabbis to task and demand an explanation for their silence or complicity in the recent spate of state laws eliminating religious exemption, in betrayal of thousands of Jewish children in our communities?

Isn't it time for a serious and long-overdue introspection in our kehilos? [See my recent blog post on that painful topic].

I am not accusing any rabbi of malicious intent to betray his community. Instead, these rabbis have embraced deeply misguided ideology due to misinformation and indoctrination.

Tragically, many rabbis created a modern-day golden calf out of the so-called "public health policy" by ascribing it total authority. In an epic distortion of halacha, they have conflated the principle of pikuach nefesh with modern-day political agenda.

We cannot afford to neglect this horrific lapse any longer. Let's set out to correct this problem at once, even before our schools and camps re-open. 

Once and for all, let us assert that our right to practice our religion is G-d-given, and that no government may interfere.

Let us declare that our shuls will open when Jewish law says they should, not when some antisemite mayor whims it.

Let us resolve to teach Torah to all Jewish children in our communities, irrespective of whether their parents comply with a state vaccine policy that has no halachic basis. Let's pledge our determination to uphold the rulings of the poskim of our generation [3] that require us to educate all children, and that categorically prohibit excluding children from school because of vaccine policy.

It's not too late to correct this... we cannot afford to ignore it any longer.

As to the rabbis who betrayed us, it's not too late for them to repent their errant ways and take responsibility.

And if it's too formidable of a challenge for them to stand up to the government and its collaborators in their communities, then, as Harry Truman observed: "If you can't stand the heat, get out of the kitchen." Find a new job and leave rabbinics to worthier individuals, rabbis who have the moral fortitude to do what's right in the face of adversity.

May we hear good news speedily in our days. 


Notes:
[1] I'd rather not articulate my fears here, as in the Talmudic dictum: "אל תפתח פה לשטן -- do not open your mouth for the satan" (Berachos 19a), and in the spirit of the Biblical verse: "In a multitude of words, transgression will not be avoided, and he who holds back his lips is wise." (Mishlei 10:19). As to my specific fears, see the words of the Rambam, Hilchos Talmud Torah 2:1 which I cited in footnote 8 of my previous post, Long-Overdue Instrospection.
[2] Lamentations 3:40. Maimonides' Mishnei Torah, Laws of Fasts, 1:2-3.
[3] Rulings of Rabbi Dr Avraham Steinberg, Rabbi Shmuel Kaminetzky, and others, are available upon request. Note that there has not been even one single written psak from any authoritative posek that endorses the mandatory vaccine policy! And yet schools and yeshivos throughout NY, NJ, CA, MD, IL, etc. have adopted these bizarre policies with absolutely no halachic basis!

Thursday, May 21, 2020

Kidush Hashem in Brooklyn!


 
"The learned in a dark, frigid cellar...
Alone, just a small group of kids...
when in came policemen, and led them all away
the flame of Torah flickered on that day." 

Sad song, isn't it?
No, I wasn't referring to the Communist Russia of the 1920s.

I was talking about Brooklyn, NY in the 2020s.

Antisemite De Blasio gloats over his recent bust of an 'illegal' yeshiva operating in Williamsburg in which seventy Jewish children were learning Torah.

He tweeted: "“Earlier today the NYPD shut down a Yeshiva conducting classes with as many as 70 children. I can’t stress how dangerous this is for our young people. We’re issuing a Cease and Desist Order and will make sure we keep our communities and our kids safe.”

[Parenthetically, the Communists shut down yeshivos in the name of keeping communities safe too. "We can't stress enough how dangerous group Torah learning is for our young people," they said.]

Oddly, the coronavirus poses negligible risk for young people, so it's unclear what De Blasio was even talking about, but let's leave that aside for now.

Jews throughout NY shake their head in shame, bemoaning the situation: "Oy, what a chilul Hashem" is heard throughout Brooklyn.

Let's dissect that: 

Who made the "chilul Hashem?"

Those Jews who reopened a cheder to teach Torah to children as we are obliged to do by our holy Torah? As our ancestors risked their lives to do in Stalinist Russia and throughout our history?

No,those Jews did NOT make a chilul Hashem.
Instead, they made a kidush Hashem.

Halevai everyone would follow suit. The city and its antisemite mayor would invariably back down.

The ones who are guilty of making a chilul Hashem are the obsequious Jewish communities whose chadorim, yeshivos, and shuls are still closed in deference to anti-Torah state policy.

The ones who are guilty of making a chilul Hashem are the Jews who are shaking their heads ashamed of the Jews who boldly opened that 'illegal' cheder.

If you are accusing those Jews who opened the cheder of causing a "chilul Hashem," then YOU are the chillul Hashem, sadly.

Become a kidush Hashem by reopening your schools, yeshivos, and shuls, without fear or cowardice.

Show your Gaon Yaakov.

Speaking of 70 children and gaon "Yaakov," our patriarch Yaakov descended to Egyptian Exile with 70 souls, with newborn Yocheved being mashlim the minyan. These 70 souls were empowered to resist the pressure and influence to succumb to the hostile 70 nations.

Yasher Koach to those brave Yidden in Brooklyn who reopened their cheder for those precious 70 young Jewish souls. A promising sign in these dark times of Golus America. [1]


Let's finish the song:
 

"Someday we'll learn Torah together...
Someday we'll be brave and go to shul...
Never will we have to express any fear...
Our shame and our angst will disappear...
Avrohom and Yitzchok, will be so proud of us
Kedoshim of the past will watch us and kvel...
Competent rabbis will lead us once again...
in New York City, b'ezras Hashem!" 

And may we go to Yerushalayim and build the Beis Hamikdash NOW.


Notes:
[1] Speaking of 70, this year 5780 is the seventieth year of the Lubavitcher Rebbe's leadership. If only the Rebbe's own chasidim in Crown Heights could muster up the courage and moral fortitude to teach Torah to their children with the same conviction as those bold yidden in Williamsburg.

Public Challenge to All Rabbis


Dear Rabbis:

There is much ignorance about the so-called mandatory vaccine schedule vis-a-vis halacha. Let me be very clear: halacha does NOT endorse the current mandatory schedule in any way. As of this writing, there is not a single authoritative posek who has endorsed it in writing.
Banning a Jewish child from talmud Torah simply because s/he is non-compliant with this halachically-unjust state policy is a grave violation of Jewish Law. It is a given that halacha upholds every parent's right to religious exemption to the schedule.

For some strange reason, some rabbonim seem indifferent or oblivious to this fact and continue to allow the vaccine schedule to be abusively enforced in their communities. At present, or at least up until the recent corona outbreak, thousands of Jewish children were NOT permitted to attend talmud Torah in countless kehilos throughout the US.

If such is the case in your community, I challenge you to a public dialogue (or debate, if necessary). Furthermore, for the benefit of the tzibur and for these hapless children, I am willing to discuss (or debate) this urgent topic with any orthodox rabbi(s) of any community in the US, or with any serious Torah scholar for that matter.

Let me just forewarn you that I have corresponded with the gedolei haposkim on this topic and come well-prepared.

If you are open-minded and intellectually-honest, I will gladly present you with objectively-coherent halachic argument against mandatory vaccination. Needless to say, I am quite confident that your position will change significantly.

If you wish, our meeting can be just the two of us, without fanfare or publicity, so that you won't feel the defensive need to save face and be perceived as winning an argument. I'd urge you to consider the actual halachic sources with an open mind, and not as an exercise in polemics.

Please do not ignore my challenge. Surely this dire matter (i.e. bitul Torah of tinokos shel beis rabban) deserves your time and attention. I cannot think of anything more pressing.

I welcome your reply.

Respectfully yours,
Rabbi Michoel Green
Westborough, MA

Public Challenge to Alan Dershowitz
5/21/20

Dear Attorney Dershowitz:

There is a recent video interview circulating in which you argued that the state has the right to literally seize you and "plunge a needle in your arm" to "protect public health." You also insist that Judaism doesn't defend one's right to decline a vaccine.

You espoused this extreme position last year too during the measles outbreak. You may recall that you had made a public challenge to any rabbi who'd be willing to debate you on the topic of mandatory vaccine policy vis-à-vis Jewish law. At that time, I accepted your challenge and sent you a message (below). You never responded to me.

For the sake of truth, I hereby publicize my acceptance of your challenge. Here is my letter to you last year:

6/19/19

Dear Attorney Dershowitz,

Peace and blessings.

You wrote: "I challenge any rabbi to debate me on the Jewish religious law regarding vaccination and communicable diseases."

As a musmach of Rav Pinchas Hirschsprung with twenty-five years in the rabbinate, I happily accept your challenge.
Judaism arguably recognizes the benefit of vaccination at least with regards to specific disease, vaccines, locations, and time periods. However, Judaic Law is squarely opposed to mandatory vaccination and to the shocking elimination of religious exemption in New York State. Halacha acknowledges the parent's (or any adult individual's) right to choose.

As a scholar of Jewish religious law, I welcome the opportunity to discuss and/or debate this topic with you face to face. I'm right here in Massachusetts, so it shouldn't be hard to arrange a meeting. If you are open-minded and intellectually-honest, I will gladly present you with objectively "coherent religious argument against mandatory vaccination." Needless to say, I am quite confident that your position will change significantly.

If you wish, our meeting can be just the two of us, without fanfare or publicity, so that neither you nor I feel the defensive need to save face and be perceived as winning an argument. I'm happy to engage in public dialogue as well. I'd urge you to consider the actual halachic sources with an open mind, and not as an exercise in polemics.

I welcome your reply.

Respectfully yours,
Rabbi Michoel Green
Westborough, MA

Wednesday, May 20, 2020

Who's the Authority?


Just read the most puzzling statement from the Beis Din of Crown Heights [1]:


'First of all, all restrictions from legal and medical authorities obviously must be adhered to.'

This odd designation is repeated again several paragraphs later: 'At this stage, the Badatz defers all such decisions to the local medical and legal authorities.'

Who are the "legal authorities?" Does he mean their antisemite mayor De Blasio or Governor Cuomo? The NYPD? Or does he mean the Dept. of Health?

Since when does a rabbi exhort his adherents to adhere to all restriction and decisions of "legal authorities" with regards to davening, attending minyan, Torah studies of tinokos shel beis rabban? Not only that, he writes "obviously," as if this extraordinary statement is a given.

And who are the "medical authorities?" The CDC? WHO? Dept of Health?

Surely he knows that there are plenty of medical experts who disagreed with the entire social-distancing policy to begin with. So it seems he refers to just those specific medical experts who were 'authorized' by the government as "medical authorities."

Since when is there such a concept as a "medical authority" in Jewish law, beyond one's own doctor, who doesn't necessarily wield any "authority" to speak of? [2]

So do "legal authorities' and "medical authorities" both refer to government? Does he mean that there is one authority but it's both "legal" and "medical?"

This sounds rather authoritarian and un-Jewish if you ask me.

Is this rabbi abusing his rabbinic authority? Or his he neglecting his rabbinic duties by not adjuring his kehila to acknowledge a higher Authority?

Even stranger is the odd contradiction of items two and three:


2. We have been advised that the former restriction against people from the street attending the so-called 'porch minyanim' is no longer a necessity, provided proper social distancing, etc., is maintained.

3. The Badatz... does not consider itself an authority on medical matters. (The original need for the Badatz to intervene was to prevent the mistaken notion that Tefila B'tzibur or other similar halachic requirements supersede concerns of Pikuach Nefesh.).

Wait a minute... the "legal and medical authorities" never banned porch minyanim. The Beis Din did. In fact, the Beis Din had prohibited everyone from engaging in tefila b'tzibur, not just "people from the street" but even people on their porches who had never left their properties.

Does the Beis Din take no responsibility for fanatically enforcing an authoritarian policy well beyond the actual requirements of these so-called authorities?

Hmm...I don't live in that neighborhood and unfortunately have not been able to communicate with those rabbis since I questioned their abuse of authority last year when 500 healthy children were permanently banned from their neighborhood schools by their own instruction.[3] And in that case too, when questioned, the rabbi cited deference to "authorities" and took no responsibility. Hence my visceral reaction when I just read it in this most recent letter.

So again, I am compelled to wonder: who are these rabbis' 'authorities' and to whom do their loyalties lie? Although I have no way to ask them directly, I humbly recommend Crown Heights residents to clarify these bizarre remarks with the rabbis who wrote them.


Notes:
[1] Dated 24 Iyar 5780, i.e. yesterday, Monday, May 18th. Image of letter below.
[2] With regards to a patient with a diagnosed condition, a doctor can wield authority in the realm of healing, v'rapo yerape, but not necessarily in the realm of precaution, as the renowned Rabbi Chaim Brisker once commented.
[3] And 10,000 Jewish children were banned from school in their entire state, without a single word of protest from this Beis Din, or any other for that matter! Shomu shomayim. Umsaymim b'tov.