Tuesday, July 27, 2021

מחאה לדברי ראש הממשלה

 


בשם יהדות העולם, אני חייב להשמיע את מחאתי ולמחות בכל התוקף למילותיו המפלגות והמזעזעות להפליא, של ראש ממשלת ישראל ביום חמישי האחרון, ושוב, בשיא החוצפה, חזר על דבריו ביום ראשון.

בתקופה הנוכחית, חשוב מאי פעם, לשמור על אחדות עמנו בכל מחיר.

אסור לנו לעולם, למנוע מיהודי כניסה לבית כנסת, לבית מדרש, או לכיתת לימוד, או מלהשתתף בתפילה בציבור או בלימוד התורה ברבים, כיוון שזו זכותו המקודשת מלידה של כל יהודי מינקות. "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" ואף קודם לכן, עוד מרחם אמו, כידוע שנשים צדקניות בהיסטוריה היהודית באו באופן קבוע לבית המדרש, כדי שהעוברים שבכריסן  יוכלו לשמוע את המילים המתוקות של לימוד תורה ברבים.

בית כנסת הוא ביתו של כל יהודי ללא יוצא מן הכלל. "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל".

תפילותינו אינן שלמות אם אפילו אחד מבני הקהילה אינו נכלל, ואפילו חייבים לשתף את פושעי ישראל להצטרף אלינו בתפילותינו, כדי שתפילתנו תישמע במרומים.

כל מאמץ להדיר יהודים מבית הכנסת מהווה מתקפה חמורה וחסרת תקדים על שלמותו ואחדותו הבלתי ניתנת לערעור של העם היהודי, בארץ ישראל ובעולם כולו.

בהיסטריה וקנאות שלהם לדאוג לבריאות הציבור כביכול, במדיניות המטופשת שמנסה לפלג ולהרחיק בין יהודים, הם מצליחים רק לסכן את בריאותה וביטחונה של ישראל בפועל, על ידי הפרת הסוד האמיתי של כוחנו, שהוא באחדותנו.

"מפני חטאינו גלינו מארצנו".

נאום שנאה כזה נגד יהודים משמש רק להנצחת הסיבה שבגינה גלינו מלכתחילה, שנאת חינם, שנאה חסרת טעם.

לא זו בלבד שזו מתקפה חמורה על אחדותנו, אלא זו גם פגיעה חמורה בערכי התורה. הניסיון למנוע מיהודי להגיע לבית הכנסת או לכיתת הלימוד, מריח כמו גזירת שמד נוסח אנטיוכוס, אדריינוס ובולשבקים ימ"ש, גזירה נגד קיום מצוות התורה וקיום עמנו.

כשליחו וכתלמידו של הרבי מליובאוויטש, עלי להעלות את דבריו הנצחיים:

יש שלוש שלמויות, שלושה דברים שיש לשמור על שלמותם ולא משנה מה, ושלשתם תלויים זה בזה:

1. שלמות התורה

2. שלמות העם

3. שלמות הארץ

 רטוריקה מפלגת ומדיניות כה בלתי צודקת פוגעות בשלמות העם וגם בשלמות התורה.

 עם ישראל!

שמעו נא דבריי.

 אל תאמינו למנהיגות המסוכנת ולנביאי השקר שמבטיחים לכם ביטחון ו"חזרה לשגרה", רק אם אתם מוכנים לקבל את עריצותם, את דחיקתם לשוליים ואת ההתעללות באנשים המסרבים לקבל את זריקת הניסוי הבלתי מוצדקת שלהם.

 אל תטעו בתחושת הביטחון הכוזבת שהם מבטיחים לכם, אם רק תמשיכו לציית.

 הם לא יכולים ולא ישיגו שום דבר טוב על ידי השמצה ועל ידי פגיעה בשלמות העם ושלמות התורה.

 אל תאמינו לשקרים ולכזבים המוחלטים שלהם. אל תקבלו את מדיניות העריצות שלהם, המבוססת על נתונים מוטים, צנזורה ודיכוי.

 מאות מדענים עצמאיים ומומחי רפואה בישראל ובעולם הזהירו מפני הסיכונים הקטלניים הקשים בזריקה זו.

 מאות רבנים וחכמי תורה חשובים אסרו באופן מוחלט על השימוש בה.

 הממשלה מנסה לדחוק הצידה את כל המומחים הללו, ומאיימת לדחוק ולהרחיק את כל היהודים, ששומעים לרבנים הללו בהתאם להלכה היהודית האמיתית.

זו מתקפה מזעזעת וחסרת תקדים על היהדות ועל הקהילה היהודית, המנסה לקרוע את עמנו לשני מחנות, הרוב נגד המיעוט. התורה מוכיחה אותנו "לא תתגודדו" - לא תעשו את עמנו אגודות אגודות - אל תפצלו את הקהילה היהודית למחנות נפרדים ומפולגים, שיאלצו יהודים לא מחוסנים להקים בתי כנסת משלהם.

 פלגנות חסרת בושה שכזו, לא נראתה מימי השבתאים והפרנקיסטין ימ"ש, וכעת הגיע הזמן של כולנו - גם אלה שנכנעו לזריקה וגם אלה שבשום אופן לא יכנעו לזריקה - להתכנס יחד למען הישרדות עמנו.

 אל תאפשרו להם לערער את עַרָכינו ולטעון ל"פיקוח נפש" כדי להצדיק את מעשיהם האפלים. זה בדיוק ההפך:

 פיקוח נפש של שישה מיליון יהודים תלוי בצורה מסוכנת, במיוחד בשל המתקפה הבלתי מרוסנת שלהם על אחדותנו, על דתנו, על חירותנו ועל זכויות הפרט.

 איננו יכולים לאפשר לפוליטיקאים להתפשר בפזיזות על שלימות התורה ושלימות העם ולהעמיד את כולנו בסכנה קיומית גדולה.

 לראש הממשלה ולממשלת ישראל אנו אומרים:

מספיק! ימי העריצת שלכם על עמנו, תמו. אנו דורשים להפסיק את המדיניות הבלתי נסבלת הזאת ואת דברי השנאה , הכפיה והאפליה. אנחנו לא נציית.

אתה לא תצליח, והצדק ייעשה.

ראה הוזהרת.

לעם ישראל אני מסכם:

בואו כולנו נחזק את האמונה והביטחון שלנו בבורא עולם ומנהיגו, ברופא כל בשר, כדי להגן עלינו מכל התחלואים והסיכונים, הן האמיתיים והן המדומיינים.

חזקו את מערכת החיסון שלכם בשיטות ריפוי טבעיות שנוסו והוכחו במשך מאות ואלפי שנים, לא באמצעות שתלים גנטיים שנוצרו בהיי-טק, שגורמים לקרישי דם, נזקים נוירולוגיים, בעיות רבייה ומוות.

הפסיקו לקיים את מדיניות האפרטהייד בחסות המדינה אשר מפרידה ביננו שלא בצדק ומרחיקה יהודים בריאים מבית הכנסת ומבית המדרש.

התנגדו, בשם התורה ולמען עם ישראל.

ובוודאי שה' יברך את מאמצינו ואת כוחנו המוסָרי, והאמת תגבר, שכן אמת מארץ תצמח - האמת תצמח לעולם כולו מהארץ,

כלומר מארצנו הקדושה, שעל ידי שמירת שלימות התורה ושלימות העם, תהיה לנו שלימות הארץ האמיתית, שלמותה הטריטוריאלית של ארצנו הקדושה, ובוודאי נזכה לבנין בית המקדש השלישי, ע"י משיח צדקנו יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש.No comments: